Giỏ hàng

123 FARM LÊN SÓNG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ 60 GIÂY-09/06/2021 - ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HCM HTV9

🔰 Là một trong những Công ty đang start up về lĩnh vực Sản xuất và Kinh doanh sản phẩm Nông sản sau chế biến, Nông Trại 123 đang ra sức tập trung vào việc nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, và phát triển thêm nhiều hướng đi, nhiều sản phẩm mới, để có thể tận dụng hiệu quả nguồn cung cấp nông sản địa phương dồi dào từ người dân, để tạo ra sản phẩm nông sản sau chế biến có giá trị cao, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, đáp ứng đầy đủ cả về chất lượng và sản lượng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

🔰 123 Farm theo phương châm đề ra: "Có của góp của, có công góp công, có sức góp sức, có kinh nghiệm góp kinh nghiệm, có kiến thức góp kiến thức, có sản phẩm góp sản phẩm", đã và đang ra sức phấn đấu, nghiên cứu, phát triển, để có thể tận dụng tốt và hiệu quả nguồn lực to lớn từ nông sản địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm nông sản sau chế biến có giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ đó mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé nào đó vào sự phát triển mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, để rồi từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp cả nước, cụm từ "giải cứu nông sản" dần dần không còn phải nghe nhiều nữa.

 

Danh mục tin tức

Từ khóa