Giỏ hàng

SẢN PHẨM 123 FARM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP 4 SAO

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Lai Vung vừa tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 trên địa bàn huyện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Đợt này có 6 sản phẩm của 4 công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia. Tất cả sản phẩm đánh giá xếp hạng lần đầu. Qua đánh giá, chấm điểm, Hội đồng đánh giá và xếp hạng huyện Lai Vung thống nhất 2 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Bưởi non đường phèn sấy dẻo, Tắc chưng đường phèn sấy dẻo. 4 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Trà đậu đen gạo lứt Linh Chi, Nem chua Thanh Xuân, Cốm gạo hạt sen, Cốm gạo lứt huyết rồng - hạt điều.

UBND Huyện Lai Vung chuyển hồ sơ và 2 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm 3 sao tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cấp tỉnh.

Theo báo Đồng Tháp: Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Danh mục tin tức

Từ khóa